Pacjentka, lat 26  została skierowana w celu usunięcia złamanego narzędzia z kanału MB1 trzonowiec górny, narzędzie maszynowe zaklinowane przywierzchołkowo, kanał MB2 nie opracowany,prawdopodobna przyczyna złamania narzędzia – nieprawidłowe opracowanie ujscia kanału, usunięcie odłamu narzędziem BTR Pen Cerkamed.

Leave a Reply